Loading

Zásady ochrany osobných údajov

Od 25.5.2018 vrátane sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) o ochrane osobných údajov známe ako GDPR. Nové nariadenie bolo vytvorené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sa Vaše osobné údaje zbierajú a ako ich používajú jednotlivé spoločnosti. Ide o nariadenie EÚ, a preto sa vzťahuje na všetky organizácie so sídlom v EÚ.

Marcela Hrablayová – RAMAK, Petra Jilemnického 781/149, 976 52 Čierny Balog, IČO: 46 703 691 (ďalej ako „RAMAK“ ) venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia. Toto vyhlásenie podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Marcela Hrablayová – RAMAK, Petra Jilemnického 781/149, 976 52 Čierny Balog, IČO: 46 703 691

rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi penzión Bystrinka** alebo použije našu internetovú stránku.

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami a na evidenciu v našom programe stálych hostí . Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb, v poštovom styku s Vami, alebo pri podávaní informácií o našich ubytovacích službách.

Zverejňovanie údajov tretím stranám Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Bezpečnosť

RAMAK uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov RAMAK. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracovávame. RAMAK zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom.

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci pri registrácii online rezervácií, vypísaní dotazníkov, resp. klienti pri nástupe na pobyt v penzióne Bystrinka**.

Súbory „cookie“

Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na Vašich pevných diskoch, aby Vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak Vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať.

„Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Marcela Hrablayová, emailový kontakt info@penzionbystrinka.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“

Prílohy:

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom poskytovania hotelových služieb

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom evidencie reklamácií