Loading
Storno podmienky
Pri zrušení:
– viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt (bez poplatku) – vrátime Vám zálohu
– 30 – 21 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 20% z ceny stornovaných objednaných služieb
– 20 – 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30%  z ceny stornovaných objednaných služieb
– 
13 – 8 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 40%  z ceny stornovaných objednaných služieb  
– 7 dní a menej dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% 
 z ceny stornovaných objednaných služieb

Storno podmienky skupinové akcie a Silvester

Pri zrušení:
– viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt (bez poplatku) – vrátime Vám zálohu
– 30 – 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z ceny stornovaných objednaných služieb

– 14 dní a menej dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100%  z ceny stornovaných objednaných služieb